W trakcie dzisiejszych rozmów minister zaprezentował wstępne priorytety naszej prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

- W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych priorytety leżące w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości koncentrują się wokół dwóch kwestii - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Pierwsza, to działania zmierzające do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw. Druga, dotyczy kontynuacji prac mających na celu wzmocnienie praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym, prowadzonych "krok po kroku", a zainicjowanej w trakcie prezydencji szwedzkiej - dodał polski minister sprawiedliwości.

W trakcie rozmowy z brytyjskim ministrem sprawiedliwości Kennethem Clarkiem wiele miejsca poświęcono także pakietowi dotyczącym ochrony ofiar.

- Dla mnie osobiście jest to szczególnie cenna inicjatywa. Postrzegam bowiem rozbudowę praw ofiar jako szansę na stworzenie systemu sprawiedliwości naprawczej - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Ministrowie wymienili także informacje o działaniach podejmowanych w ich krajach na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Zapytany o polskie rozwiązania, minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podejmowane przez resort działania w tym zakresie, m.in. utworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw, czyli działających w różnych regionach kraju 16 specjalnych ośrodków wsparcia.

Kolejnymi poruszonymi w trakcie rozmów tematami były także m.in.: prawo podejrzanych do pomocy adwokata, projekt rozporządzenia w sprawie dziedziczenia oraz Europejskiej Prawo Umów.

- W trakcie trwania naszej prezydencji chcemy zainicjować dyskusję na temat projektu instrumentu dotyczącego europejskiego prawa umów - przypomniał minister Krzysztof Kwiatkowski. - Z naszych obserwacji wynika, że sprzedawcy z wielu państw członkowskich odmawiają sprzedaży przez Internet swoich produktów konsumentom z innych państw członkowskich, przede wszystkim ze względu na ich miejsce zamieszkania. Jedną z przyczyn jest to, że sprzedawcy nie chcą angażować się w transakcje w obawie przed "egzotycznymi" prawami konsumenta w tych państwach. Nasza intencją jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju handlu i tym samym poszerzyć rynek dla sprzedawców ze wszystkich państw członkowskich - dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że jego zdaniem pomocny może być instrument, który jednocześnie nie będzie prowadził do harmonizacji prawa cywilnego w Unii Europejskiej.

Rozwiązaniem, które najlepiej, zdaniem ministra, nadawałoby się do realizacji tych celów, byłby:

- instrument opcjonalny w formie rozporządzenia;

- regulujący obrót między przedsiębiorcami a konsumentami,

- dotyczący obrotu transgranicznego,

- ograniczony do transakcji zawieranych elektronicznie;

- w pierwszej kolejności dotyczący umowy sprzedaży.

Europejski nakaz dochodzeniowy, cyberprzestępczość oraz europejski nakaz aresztowania - to z kolei tylko niektóre tematy poruszone w trakcie spotkania ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z brytyjską minister ds. bezpieczeństwa i walki z terroryzmem - baronessą Lilian Pauline Neville-Jones.

- Polska pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z Wielką Brytanią w sprawach karnych - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Minister poinformował także, że obecnie w ramach szkoleń i spotkań dla sędziów i prokuratorów staramy się propagować pewne proste środki, które pozwolą ograniczyć wydawanie europejskich nakazów aresztowania do sytuacji naprawdę koniecznych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.