Świętokrzyscy posłowie PiS wystąpili w poniedziałek do wojewody Bożentyny Pałki-Koruby o podjęcie działań w celu pozyskania dodatkowych środków na zwalczanie bezrobocia. Zaapelowali też, by rząd zrezygnował z redukcji 6 spośród 10 wydziałów pracy w sądach rejonowych.

Rzeczniczka wojewody Agata Wojda zapowiedziała, że Bożentyna Pałka-Koruba odpowie pisemnie interweniującym w tej sprawie politykom. Jak wyjaśniła rzeczniczka, wojewoda nie spotkała się z parlamentarzystami PiS, ponieważ w czasie ich wizyty uczestniczyła w obradach wojewódzkiej komisji dialogu społecznego.

Liczba bezrobotnych w Świętokrzyskiem sięgnęła na koniec zeszłego roku 83,8 tys. osób, natomiast w styczniu tego roku wzrosła o kolejne pięć tysięcy. Stopa bezrobocia osiągnęła w tym czasie 15,6 procent. "Aż 22,6 proc. bezrobotnych to osoby w wieku do 25 roku życia, zaś 83,1 proc. - czyli 73,7 tys. osób bez pracy - to grupa ludzi bez prawa do zasiłku" - alarmują posłowie PiS w korespondencji do wojewody.

Na walkę z bezrobociem rząd przeznaczył na ten rok dla powiatowych urzędów pracy w Świętokrzyskiem tylko 65,4 mln zł.; w zeszłym roku wykorzystano na ten cel 227,7 mln zł. Zatem teraz - w sytuacji większego bezrobocia - powiatowym urzędom pracy przypadnie kwota o ponad 2/3 niższa od zeszłorocznej, która też była niewystarczająca - argumentują parlamentarzyści PiS w swoim stanowisku.

W sytuacji znacznego wzrostu bezrobocia, zapowiadanych redukcji zatrudnienia, rosnącej liczby niewypłaconych przez pracodawców wynagrodzeń pracowniczych, a więc kiedy mieszkańcy regionu potrzebują wsparcia sądownictwa pracy w rozstrzyganiu spraw zawodowych, rząd postuluje likwidację 6 z 10 wydziałów pracy w sądach rejonowych woj. świętokrzyskiego - dodają posłowie PiS.

Ich zdaniem, likwidacja wydziałów pracy wygeneruje koszty społeczne, które w dużym stopniu obciążą osoby bezrobotne. "Konieczność dochodzenia swych praw przed sądem pracy oddalonym o 70 i więcej km spowoduje rezygnację z ochrony prawnej, która jest gwarantowana w konstytucji" - tłumaczyli na konferencji prasowej przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

Pod dokumentem złożonym w gabinecie wojewody podpisali się: Krzysztof Lipiec, Halina Olendzka, Jarosław Rusiecki i Maria Zuba. Posłowie ci wystąpili także w imieniu Beaty Kempy, Andrzeja Bentkowskiego, Marka Kwitka i Waldemara Wrony.