Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który m.in. zwiększa kary za znęcanie się nad zwierzęciem, określa zasady trzymania psów na łańcuchach, w tym tygodniu powinien trafić do Sejmu - zapowiedziała w poniedziałek Joanna Mucha (PO).

Mucha podkreśliła, że w projekcie znalazł się także zakaz uboju zwierząt innych niż gospodarskie, m.in. zabijania psów dla tłuszczu czy kotów dla skórek. W jej ocenie obecne prawo zakazuje takich praktyk, jednak zakaz należy interpretować z kilku aktów prawnych. "Teraz znajdzie się w jednej ustawie" - zaznaczyła.

Posłanka PO poinformowała, że projekt trafił już do konsultacji klubowych. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu Mucha zamierza zebrać pod projektem podpisy posłów i złożyć go w Kancelarii Sejmu.

Zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

W projekcie przygotowanym przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt przewidziano zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok) a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania nawet na 10 lat.

W projekcie zakazuje się także trzymania zwierząt na uwięzi nie dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie. Po wprowadzeniu przepisów, długość uwięzi, na której trzymane będzie zwierzę, nie będzie mogła być mniejsza niż 3 metry.

Myśliwi nie będą mogli strzelać do błąkających się psów i kotów

Po wejściu w życie przepisów myśliwi nie będą mogli strzelać do błąkających się psów i kotów. Myśliwy, który na terenie obwodu łowieckiego napotka porzucone zwierzę, będzie musiał powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, gminę lub policję, pomóc w schwytaniu zwierzęcia i odtransportowaniu go do schroniska.

Autorzy projektu chcą także, aby gmina opracowywała co roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie im miejsca w schronisku, sezonowe dokarmianie, poszukiwanie dla nich właścicieli, a także sterylizację lub kastrację. W projekcie zakazano sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach.

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt z udziałem przedstawicieli organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt.