Korzystający z karty kredytowej ma obowiązek zgłosić bankowi wszelkie niezgodności przy dokonywaniu płatności, w tym może kwestionować opłaty związane z kartami kredytowymi. W razie zaniechania tego obowiązku dochodzenie należności od banku jest utrudnione.

Czy bank odpowiada za transakcje płatnicze

W trakcie zimowego wypoczynku korzystałam z kart kredytowych. Po powrocie do pracy zorientowałam się, że zgubiłam jedną z nich. Niestety okazało się, że przy jej użyciu dokonano dwóch transakcji. Czy bank zawsze ma obowiązek zwrócenia mi skradzionych pieniędzy?

Czy konsumenta wiąże regulamin banku

W regulaminie karty kredytowej znalazłam zapis, zgodnie z którym bank zastrzegł sobie prawo do dokonywania potrąceń z wszelkich rachunków prowadzonych na rzecz klienta przez ten bank oraz z wszelkich wierzytelności (wymagalnych i niewymagalnych), jakie przysługują klientowi. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem?

Czy zapłacę prowizję za płatność kartą

Umowa o kartę kredytową, którą posiadam, nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z karty. Czy jednak za posługiwanie się nią za granicą banki pobierają jakieś opłaty?

Czy mogę odzyskać pobrane środki

Po powrocie z ferii zimowych spędzonych za granicą otrzymałam wyciąg z karty kredytowej. Wśród znacznej liczby operacji płatniczych znalazłam i takie, które nie zostały przeze mnie dokonane. Czy mogę podważyć zasadność tych transakcji?

Czy bank może ustalać kolejność spłaty

Spłacając zadłużenie na karcie kredytowej, zauważyłem, że bank dowolnie księguje kolejność spłaty zadłużenia z tytułu różnie oprocentowanych transakcji. Czy bank ma do tego prawo?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kwestionować opłaty związane z kartami kredytowymi.