Pierwsze czytanie projektu odbyło się w połowie grudnia ub. roku na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Na wniosek środowisk sędziowskich zdecydowano wówczas o zorganizowaniu wysłuchania publicznego. W pierwszej połowie stycznia, podczas tego wysłuchania, organizacje skupiające sędziów i prokuratorów negatywnie oceniły proponowane zmiany. 18 stycznia projekt został przekazany do dalszych prac w podkomisji.

Kozdroń poinformował, że podkomisja rozpocznie swe prace podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które zaplanowano na przyszły tydzień. Poza projektem zmian w u.s.p. podkomisja kierowana przez Kozdronia zajmie się także m.in. senackim projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz rządowym projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów wojskowych. Podkomisja liczy siedmiu posłów - trzech z PO, dwóch z PiS i po jednym z SLD i PSL.

"Jest jedna podkomisja, bo są to powiązane ze sobą zmiany, a ich tematyka w niektórych punktach nakłada się; dlatego też z rozpoczęciem prac czekaliśmy, aż te wszystkie projekty do nas trafią" - zaznaczył poseł PO. Dodał, że podkomisja przedstawi trzy sprawozdania, w pierwszym etapie zajmie się projektem dotyczącym KRS.

Projekt zmian w u.s.p. wywołuje ożywione dyskusje w środowisku prawniczym

Projekt zmian w u.s.p. od kilkunastu miesięcy wywołuje ożywione dyskusje w środowisku prawniczym. Szczególne kontrowersje budzą m.in. kwestie systemu oceniania sędziów i prokuratorów, zarządzania sądami oraz ich struktury. Projekt proponuje m.in. wprowadzenie systemu indywidualnych ocen pracy sędziów i prokuratorów. W ocenie resortu ma to pomóc słabszym sędziom poprawić orzecznictwo, a także wpłynąć na poprawę jakości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Na początku stycznia minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski mówił, iż liczy na uchwalenie tego projektu do września.

Z kolei projekt ustawy o KRS dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ma uregulować kwestie związane z trybem działania KRS i postępowaniem przed Radą, które dotąd nie były normowane na poziomie ustawy. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w Sejmie w październiku zeszłego roku.

Projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów wojskowych przewiduje m.in. uregulowanie postępowania dyscyplinarnego sędziów wojskowych na zasadach zbliżonych do obowiązujących w u.s.p., wprowadzenie przepisów regulujących status sędziów sądów wojskowych w przypadku likwidacji sądu wojskowego oraz uregulowanie kwestii zatrudniania asystentów sędziów, urzędników i pracowników w sądownictwie wojskowym. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w początkach stycznia.

Do tej podkomisji został także skierowany projekt zmian w u.s.p. autorstwa posłów SLD, dotyczący statusu prawnego asystentów sędziów i podwyżki ich wynagrodzeń.