Podczas debaty zaproponowano kilka zmian, jednak w czasie czwartkowego głosowania przeszedł wniosek o poparcie ustawy bez poprawek - za przyjęciem go było 54 senatorów, 24 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Nowela dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r. Wówczas TK uchylił przepis pozwalający na zestrzelenie porwanego samolotu, który może być użyty do ataku terrorystycznego, uznając, że zapis jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami ochrony życia oraz godności człowieka, które uznano za priorytetowe.

Według nowelizacji atakiem o charakterze terrorystycznym są: czyn popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób; w celu zmuszenia organu władzy do podjęcia lub zaniechania określonych czynności; w celu wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce. Atakiem terrorystycznym byłaby też groźba popełnienia trzeciego z tych czynów.

Nowelizacja dopuszcza zestrzelenie obcego cywilnego samolotu, gdy nie ma żadnych osób na pokładzie

Obcy samolot cywilny może być przechwycony przez samolot wojskowy, który m.in. mógłby wymusić lądowanie na wskazanym lotnisku. Według nowych przepisów obcy wojskowy statek powietrzny może być ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku dalszego niestosowania się do wezwania - zniszczony, gdyby nie zastosował się do wezwań i poleceń.

Ustawa pozwala na zniszczenie bez ostrzeżenia samolotu wojskowego w następujących sytuacjach: dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko celom położonym na terytorium Polski, gdy na pokładzie nie ma żadnych osób, gdy jest użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.

Nowelizacja dopuszcza zestrzelenie obcego cywilnego samolotu, gdy nie ma żadnych osób na pokładzie lub gdy na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze terrorystycznym.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej jest przedłożeniem senackim.