Zgodnie z prawem przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub podobnych środków komunikacji elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody ze strony adresatów.
Sieć stała się polem walki firm konkurujących za pomocą nowych środków pozyskiwania klientów, takich jak np. masowe użycie poczty elektronicznej w celach handlowych (spamming).
Spam w żargonie internetowym oznacza niechcianą korespondencję. Spamem określa się tzw. UCE (unsolicited commercial email – niezamawianą handlową korespondencję elektroniczną lub UBE (unsolicited bulk email – niezamawianą wielokrotną korespondencję elektroniczną), czyli takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej nie wyraził zgody na ich przesłanie. W Polsce, zgodnie z zasadami, o których mowa w Dyrektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym oraz w Dyrektywie 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej, w celu ochrony odbiorców usług elektronicznych weszła w życie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.