Od 20 lutego br. kilku wierzycieli będzie mogło zabezpieczyć swoje wierzytelności wspólną hipoteką. Warunkiem jest powołanie administratora hipoteki.

1 Podpiszcie umowę powołującą administratora hipoteki

Aby zabezpieczyć hipoteką kilka wierzytelności przysługujących różnym osobom, a służących sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, wierzyciele będą musieli powołać administratora hipoteki. Umowa powołująca na administratora hipoteki jednego z wierzycieli lub osobę trzecią będzie umową dwustronną. Będzie ona zawierana między administratorem a wierzycielami, którzy w zamian za ustanowienie hipoteki zapłacą administratorowi wynagrodzenie. W umowie trzeba będzie określić wierzytelności oraz stosunki prawne, z których one wynikają lub powstaną. Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jej treść zweryfikuje notariusz, przed którym właściciel obciążanej nieruchomości będzie składał oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.