W tym roku prawa miejskie otrzymały: Wolbórz w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie), Nowe Brzesko w powiecie proszowickim (woj. małopolskie), Pruchnik w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie). Status miasta otrzymały również Czyżew w powiecie wysokomazowieckim (woj. podlaskie) i Gościno w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie).

Skutki zmian

Zmiany formalne związane z uzyskaniem statusu miasta nie są znaczne. Wójt miejscowości został burmistrzem, a rada gminy przekształciła się w radę miasta. – Nie ma przepisów określających konieczność podniesienia podatków czy opłat lokalnych. Ich wysokość będzie określać rada miasta. Nadanie statusu miasta danej miejscowości nie pociąga również za sobą obowiązku wymiany dokumentów przez mieszkańców – tłumaczy Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiana statusu miejscowości daje jednak nowy impuls rozwojowy miejscowości, wzmocnia jej rolę jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i administracyjnego gminy. Wzrasta też prestiż miejscowości, co powoduje większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Od nowego roku zmienią się także granice kilkunastu miast i miejscowości. Nowy obszar będą miały m.in. Kraśnik i Świebodzin.

Decyzja rządu

Nadanie praw miejskich jest przeprowadzane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przepisach nie są określone warunki uzyskania statusu miasta. W praktyce o prawa miejskie starają się miejscowości, które mają zwartą zabudowę przestrzenną i odpowiednią infrastrukturę techniczną – kanalizację, oczyszczalnię ścieków, wodociągi, placówki oświatowe i kulturalne. Miejscowości te powinny liczyć także powyżej 2 tys. mieszkańców zatrudnionych w większości poza rolnictwem. Gmina zainteresowana zmianami powinna złożyć odpowiedni wniosek do szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ma na to czas do 31 marca. Złożony wniosek wymaga uzgodnień i konsultacji. Ostateczną decyzję w sprawie zmian na mapie administracyjnej samorządów podejmuje rząd.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. nr 138, poz. 929).