Już 1 stycznia 2011 roku będziemy mogli zarejestrować swój samochód czy motocykl przez internet.
Wniosek o rejestrację pojazdu wraz z cyfrową postacią niezbędnych do tego dokumentów będzie można złożyć za pośrednictwem strony internetowej starostwa.
Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2009 r., nr 74, poz. 634). Dokładnie 1 stycznia zacznie obowiązywać przepis tego rozporządzenia, który określa zasady, na jakich można składać wnioski o rejestrację przez internet.
Aby zarejestrować samochód w ten sposób, konieczne będzie podanie w postaci elektronicznej takich danych jak: imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu oraz jego adres zamieszkania. Dane te muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Do złożenia wniosku przez internet konieczne będzie posiadanie zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji – np. aktualnego dowodu rejestracyjnego lub umów czy faktur. Ponadto trzeba dołączyć elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat. Można też przesłać skan dowodu dokonania wymaganych opłat. Rozporządzenie uprawnia też do dołączenia do wniosku cyfrowych zdjęć tablic rejestracyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej starostw powiatowych ma być wydzielona skrzynka podawcza, na którą mają być wysyłane wnioski. Na stronach internetowych muszą też znaleźć się wzory wniosków o rejestrację do wypełnienia i opis procedury składania tych wniosków drogą elektroniczną. Konieczne są także informacje dotyczące wymaganych dokumentów do rejestracji. Na tych stronach petenci muszą mieć możliwość znalezienia informacji o tym, w jakich formatach i w jakiej jakości powinny być np. zeskanowane dokumenty.
Rejestracji przez internet dokonamy za pomocą aplikacji internetowej. Mają ją przygotować starostwa i musi być ona kompatybilna z oprogramowaniem interfejsowym systemu teleinformatycznego producenta blankietów nowych dokumentów.
– Uzyskaliśmy już informację od producenta, że funkcjonalność oprogramowania interfejsowego przeszła z wynikiem pozytywnym testy akceptacyjne – zapewnia Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Dodaje, że opracowane są już także elektroniczne wzory wniosków o rejestrację.
PRZYKŁAD
O czym muszą informować starostwa powiatowe przy rejestracji
Starostwa powiatowe jako organ dokonujący rejestracji pojazdów musi informować o procedurze składania wniosków drogą elektroniczną i wymaganych dokumentach załączanych do tych wniosków. Musi też podać podstawy prawne i informacje o wymaganych opłatach związanych ze składanym wnioskiem. Ponadto w BIP-ie starostwa osoby rejestrujące pojazdy powinny znaleźć informacje o tym, w jakim formacie mają przekazywać dane. Starostwo musi też stworzyć informator z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania do organu rejestrującego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 74, poz. 634).