Celem projektu - przygotowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - jest dostosowanie polskich przepisów do prawa UE.

Projekt - jak poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji w przesłanym PAP komunikacie - znosi opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych i pobytowych. Po wejściu w życie ustawy obywatele UE i członkowie ich rodzin nie będą musieli płacić za wydanie lub wymianę dokumentów (zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu i kart pobytu).

Dotychczas cudzoziemcy ubiegający się o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu musieli ponieść drobną opłatę skarbową, natomiast za wydanie karty pobytu członka rodziny oraz za dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu bądź kartę stałego pobytu członka rodziny - 30 zł.

Planowany jest także nowy przepis przyznający prawo pobytu dziecku obywatela UE, który pracował w naszym kraju, ale nie zachował prawa do pobytu w nim, aż do czasu zakończenia przez nie nauki lub studiów - i to bez względu na posiadane przez nie obywatelstwo. Dodatkowo zaś rodzice sprawujący opiekę nad uczącym się dzieckiem będą mogli w tym czasie nadal przebywać w Polsce, nawet gdy stracili przysługujące im prawo pobytu.

Projekt reguluje sprawę przymusowego wydalenia osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. W stosunku do obywatela UE lub członka rodziny, który nie jest obywatelem UE, a stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - przyjęto procedurę przymusowego wydalenia. W takiej sytuacji przestaje obowiązywać zachowanie dotychczasowego 31-dniowego terminu, w którym cudzoziemiec mógł pozostawać na terytorium Polski. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy mają przynajmniej 31 dni na opuszczenie kraju.

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami UE, mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez dodatkowych warunków. Jeżeli pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące, mają go zarejestrować, a członek rodziny, który nie jest obywatelem UE, musi uzyskać kartę pobytu.