Odmowa przyjęcia na pokład

Sprzedaż więcej biletów niż miejsc w samolocie w okresie przedświątecznym to niestety nierzadkość. Wówczas przewoźnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do znalezienia osób, które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za uzyskanie określonych korzyści. Ponadto przewoźnik musi również zapewnić tym osobom możliwość wyboru między pełnym zwrotem należności a zmianą lotu. Może się to wiązać z prawem do rekompensaty w wysokości od 125 do 600 Euro, w zależności od długości lotu i opóźnień, które wystąpiły przed wybraniem innego lotu. Osobom, które zdecydowały się na zmianę lotu, przewoźnik musi zapewnić, jeśli to konieczne, pomoc, np. wyżywienie, dostęp do telefonu, nocleg oraz transport między lotniskiem miejscem zakwaterowania

Odwołanie lotu

Również w tym przypadku pasażer jest uprawniony do rekompensaty tak jak przy odmowie przyjęcia na pokład, chyba że został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem lub termin lotu zmieniono na bliski pierwotnemu., lub jeśli linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności. Ponadto linia lotnicza musi przedstawić wybór między:
• Zwrotem należności za bilet w ciągu siedmiu dni lub
• Zmianą lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach
oraz zapewnić, jeśli to konieczne, opiekę (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania)

Duże opóźnienia

Pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej, jeślim opóźnienie wynosi:
• Dwie godziny lub więcej, w przypadku lotów do 1500km
• Trzy godziny lub więcej w przypadku lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500km
• Cztery godziny lub więcej w przypadku lotów poza UE dłuższych niż 3500 km

Jeżeli opóźnienie przekroczy pięć godzin, pasażer który nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży.

Jeżeli lot jest opóźniony co najmniej o trzy godziny, pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu, o ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności. Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień.

filmik

Bagaż poleciał innym samolotem?

W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu lub gdy wystąpiło opóźnienie w jego wydaniu pasażer może mieć prawo do odszkodowania w wysokości do 1220 Euro. Linie lotnicze są jednak zwolnione z odpowiedzialności, jeśli podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec szkodom, lub gdy nie miały możliwości podjęcia takich kroków.

W przypadku uszkodzenia bagażu należy złożyć skargę u przewoźnika w ciągu 7 dni od otrzymania bagażu. W przypadku wystąpienia opóźnienia w odbiorze bagażu okres ten nie może przekroczyć 21 dni. 

filmik

Przejrzystość cenowa

Podawana ostateczna cena zawsze powinna obejmować należną cenę biletu lotniczego, należne podatki, opłaty i dopłaty, które są nieuniknione i znane w momencie publikacji.

Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się – są chronione przed dyskryminacją podczas dokonywania rezerwacji i wejścia na pokład samolotu. Osoby te mają również prawo do uzyskania pomocy na lotnisku oraz na pokładzie samolotu. Zaleca się, aby pasażerowie powiadamiali o swoich potrzebach z 48 godzinnym wyprzedzeniem, co ułatwi udzielenie właściwej pomocy.

filmik

Jeżeli uważasz, że naruszono Twoje prawa pasażera, skontaktuj się z przewoźnikiem (a w przypadku problemów dotyczących osób niepełnosprawnych – z lotniskiem). Jeżeli nie uzyskasz zadowalającej odpowiedzi możesz zwrócić się o pomoc do instancji odwoławczej – do Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl

źródło: ec.europa.eu