Zawieszony członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może nadal uczestniczyć w posiedzeniach rady, jednak nie może wykonywać swoich uprawnień statutowych.
Sąd, który zawiesi członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, powinien precyzyjnie określić zasady, na jakich zawieszony członek rady i sama rada mają dalej funkcjonować. O ile nic innego nie wynika z treści sentencji orzeczenia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada nadzorcza spółki akcyjnej mogła dalej funkcjonować.
– Zawieszony członek rady nadzorczej co do zasady nadal pozostaje członkiem rady, a zatem zgodnie z art. 388 par. 1 kodeksu spółek handlowych powinien być zapraszany na posiedzenia rady nadzorczej – uważa radca prawny Jakub Dobrzyński z kancelarii Majchrzak Brandt i Wspólnicy.