"Wybór nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego to sygnał będący podsumowaniem dotychczasowej pracy prof. Rzeplińskiego. Prof. Rzepliński jako prawnik (...) w sposób szczególny w swojej dotychczasowej działalności naukowo-dydaktycznej, publicystycznej i społecznej, jest człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości związanej z problematyką praw człowieka. Ale także jest osobą o wrażliwości związanej na przykład z szeroko rozumianymi prawami osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

Ta wrażliwość to niewątpliwy wyróżnik jego społecznej aktywności. Prof. Rzepliński nie tylko z uwagi na swój autorytet prawny i doświadczenia prawnicze, ale także ze względu na swą aktywność społeczną, daje ogromne nadzieje, że Trybunał w sposób szczególny będzie miał na uwadze prawa człowieka. Daje także nadzieję, że w sposób szczególny TK będzie miał na uwadze także prawa tych osób, które choć kiedyś w przeszłości weszły w konflikt z prawem, to nie są przecież pozbawione praw obywatelskich.

Z mojego punktu widzenia jako ministra sprawiedliwości jest oczywiście wiele kwestii, które mam nadzieję będę miał szansę omawiać, wspólnie przygotowywać z nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego".