"Po długiej dyskusji przyjęliśmy projekt ustawy, który kończy działalność Komisji Majątkowej. Zakładamy, że formalnie przestanie ona istnieć 31 stycznia 2011 r., czyli za dwa miesiące" - powiedział premier, zastrzegając równocześnie, że "tak jak już wielokrotnie mówił", Komisja Majątkowa nie podejmuje obecnie żadnych decyzji.

"Będzie zresztą przygotowane sprawozdanie, z którego będzie bardzo wyraźnie wynikało, że od kiedy powstał mój rząd, komisja zajmuje się przede wszystkim wyjaśnianiem tego, co do tej pory zrobiła, a nie rozstrzygnięciami na rzecz Kościoła. Nie dlatego by szkodzić Kościołowi, ale kiedy wysłaliśmy naszych przedstawicieli do Komisji Majątkowej, wiedzieliśmy, że nie zawsze te decyzje zapadały, tak jak powinny" - dodał premier.

Dodał również, że zaproponował, by decyzje dotyczące zwrotu majątków Kościołom i związkom wyznaniowym były "autonomicznymi decyzjami państwa". "Zaproponowałem, abyśmy przyjęli zasadę, że skoro co do istoty sprawy uzgodniono stanowiska państwa i Kościoła, nie będziemy proponowali żadnej odrębnej umowy między państwem a Kościołem, i będziemy zmierzali do tego, aby decyzje dotyczące Kościołów w Polsce - jeśli są decyzjami o charakterze ustawy - żeby to jednak były autonomiczne decyzje państwa polskiego" - powiedział premier.

Nazwał też "szczególną hipokryzją" zarzuty SLD dotyczące nieprawidłowości w działaniu Komisji Majątkowej. "Wstępne informacje, które spływają, pokazują bardzo wyraźnie, że polska lewica jest najbardziej odpowiedzialna za to, w jakim kształcie to ciało funkcjonowało i jakie decyzje podejmowało. Będziemy to oczywiście rozliczać bardzo szczegółowo. Każdą decyzję, która okazała się bezprawna albo krzywdząca czy szkodliwa dla budżetu, samorządu, państwa, opiszemy szczegółowo i pokażemy odpowiedzialność za to, co się działo" - zaznaczył Tusk.

Sprawy związane z roszczeniami byłyby rozpatrywane na zwykłych zasadach

Według przyjętego przez rząd projektu, sprawy związane z roszczeniami byłyby rozpatrywane na zwykłych zasadach, na drodze sądowej.

Podmioty kościelne, państwowe, samorządowe czy prywatne, będące uczestnikami postępowań prowadzonych dotychczas na podstawie przepisów o Komisji Majątkowej w sprawach, w których nie zapadło jeszcze orzeczenie komisji, miałyby sześć miesięcy na wystąpienie o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a jeżeli nie było ono wszczęte - na wystąpienie do sądu o zasądzenie roszczenia.