Ofiara stalkingu sama zadecyduje o ściganiu swojego prześladowcy. Osoba, która dopuści się nękania na tle emocjonalnym, trafi do więzienia na trzy lata.
SEJM I CZYTANIE - Na trzy lata do więzienia trafi osoba, która będzie nękać głuchymi telefonami, e-mailami bądź SMS-ami.
W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji kodeksu karnego. Nowe przepisy dotyczą stalkingu, czyli natarczywego nękania na tle emocjonalnym.