Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o kierujących pojazdami, którego dzisiaj odbędzie się drugie czytanie w Sejmie. Zgodnie z projektem za zebranie więcej niż 24 punktów kierowca nie straci od razu uprawnień. Zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Prawo jazdy utraci, jeżeli w ciągu kolejnych pięciu lat ponownie przekroczy 24 punkty karne. Wówczas nie tylko będzie musiał zdać egzamin, ale także odbyć kurs. Projekt zakłada, że dopiero w wieku 24 lat będzie można zdać na kategorię A (motocykl). Można będzie uzyskać to uprawnienie szybciej, ale wówczas będzie trzeba mieć wcześniej kategorię A2 na mniejsze motocykle przez dwa lata.