Posiadanie rozpoznawalnego oznaczenia oferowanych towarów lub usług ma kluczowe znaczenie dla pozycji firmy na rynku. Znak towarowy to bardzo skuteczne narzędzie walki o konsumenta, a także gwarancja rozpoznawalności przedsiębiorcy i jego towarów.

– Znak towarowy to w dobie szybkiego rozwoju gospodarczego wartość, którą doceniają jedynie przewidujący i świadomi jej znaczenia przedsiębiorcy. Dla pozostałych ochrona znaku towarowego to zbytek – wskazuje rzecznik patentowy Robert Jarzynka z kancelarii Jarzynka i Wspólnicy.

Należy jednak pamiętać, że takie oznaczenie może być bezprawnie wykorzystywane przez konkurencję. Warto zatem zadbać o jego odpowiednią ochronę.

– Samo dysponowanie znakiem towarowym nie chroni przed jego wykorzystaniem przez osoby trzecie, czego efektem może być utrata wartości znaku towarowego, a także wymierne straty materialne po stronie przedsiębiorcy – ostrzega Jarosław Cholewa z kancelarii Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór.

Wyraz, rysunek, melodia

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawiane w sposób graficzny, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tych, które są oferowane przez inną firmę. Pojęcie to jest przy tym bardzo pojemne. Najbardziej typowymi przykładami takich oznaczeń są: znak słowny, graficzny lub ich połączenie.

– Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy – tłumaczy rzecznik patentowy Monika Kowalczyk z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Ułatwienie rozróżniania identycznych lub podobnych produktów poszczególnych firm nie jest jednak jedyną funkcją znaków towarowych. Dzięki takiemu oznaczeniu przedsiębiorca może także określić jakość swoich towarów lub zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z proponowanych usług.

Rejestracja znaku

Ze względu na istotną rolę znaków towarowych dla działalności przedsiębiorcy warto jest dokonać rejestracji stosowanego oznaczenia.

– Ochrona znaku jest udzielana na 10 lat, przy czym może być przedłużana dowolną liczbę razy. Właścicielem znaku może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna – mówi rzecznik patentowy Paweł Wac z kancelarii rzeczników patentowych Polservice, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

W tym celu należy uzyskać prawo ochronne w krajowym, regionalnym lub międzynarodowym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej. Wybór konkretnej placówki powinien zależeć od obszaru, na którym dany przedsiębiorca zamierza oferować swoje towary lub usługi.

– Są to Urząd Patentowy RP, w którym uzyskuje się ochronę na terenie Polski, czy też Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego usytuowany w hiszpańskiej miejscowości Alicante, w którym uzyskuje się ochronę w całej Unii Europejskiej – wskazuje Monika Kowalczyk.

Znaki towarowe rejestruje się dla określonych towarów i usług. Należy jednak pamiętać, że nie uzyskamy praw ochronnych na oznaczenia, które nie pozwalają na dostateczne odróżnienie.

– Ocena, czy dany znak towarowy ma dostateczne znamiona odróżniające, dokonywana jest indywidualnie w każdym przypadku – zaznacza Jarosław Cholewa.

Kryterium tego nie spełniają te z nich, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w utrwalonych praktykach handlowych.