Po zmianie przepisów na obszarach chronionych wysokość wiatraków nie będzie miała znaczenia.
Nie będzie już limitów mocy dla elektrowni wodnych, od którego uznaje się, że inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji wszystkie nowe elektrownie wodne będą musiały przeprowadzać oceny środowiskowe, a nie tylko te, których moc wynosi 2,5 MW lub więcej. To jedna ze zmian, jakie przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który wczoraj przyjął rząd.
Propozycje nowego rozporządzenia, którego projekt powstał w Ministerstwie Środowiska, określają, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie konieczne także przy budowie wszystkich dróg o czterech pasach ruchu (np. dwa w jednym kierunku), a nie jak dotychczas tylko przy inwestycjach związanych z drogami publicznymi.
W przypadku inwestycji wykorzystujących urządzenia do poboru wód podziemnych podniesiony zostanie limit, od którego wymagana będzie ocena oddziaływania na środowisko. Obecnie wymóg taki istnieje, gdy sprzęt ma zdolność poboru wody na poziomie 500 metrów sześciennych na godzinę. Po zmianach będzie tak dopiero w przypadku urządzeń lub ich zespołów, których możliwości są przynajmniej dwukrotnie wyższe – 1000 metrów sześciennych na godzinę.
Zmieni się także kryterium zaliczenia elektrowni wiatrowych do grupy przedsięwzięć, które potencjalnie mogą w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko. Obecnie wystarczy, że wiatrak ma 30 metrów, by uznać, iż potencjalnie może oddziaływać w dużym stopniu na środowisku. Po zmianie przepisów na obszarach chronionych wysokość urządzenia nie będzie miała znaczenia. Jednak inwestycje zostaną poddane kwalifikacji, w wyniku której zostanie stwierdzony obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).