Część przedsiębiorców, chcąc uniknąć kosztownego i trwającego długo postępowania w sądzie, decyduje się na samodzielne prowadzenie windykacji należności od zwlekających z zapłatą kontrahentów. Inni w tym celu zatrudniają firmę windykacyjną albo sprzedają dług
Wzrasta liczba firm, których kontrahenci nie regulują w terminie zobowiązań. Wśród nich są także drobni wierzyciele. Koszt wyegzekwowania takiego długu może nawet przewyższać wysokość kwoty, którą po zakończeniu całego postępowania uda się odzyskać. Dlatego zanim przedsiębiorca zdecyduje się wnieść pozew do sądu przeciwko niesolidnemu dłużnikowi, powinien ustalić, czy mu się to opłaca i czy jego kontrahent posiada majątek, z którego komornik przeprowadzi skuteczną egzekucję.
Oprócz drogi sądowej i egzekucji komorniczej wierzyciel może wybrać inny sposób działania, często nawet bardziej skuteczny i szybszy. Może na przykład samodzielnie przeprowadzić windykację lub za pośrednictwem utworzonej w firmie komórki windykacyjnej. Może też umorzyć dług i w przypadkach wskazanych w przepisach podatkowych zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu. To ostatnie rozwiązanie opłaca się wówczas, gdy koszty windykacji drobnego zadłużenia będą wyższe od jego wartości.