Przepisy odnoszące się do ochrony prawnej funkcjonariuszy wprowadzone zostały m.in. po głośnych atakach na policjantów podczas służby. Druga część noweli zmienia przepisy dotyczące zabójstw - m.in. przywraca w kodeksie przepisy odnoszące się do tzw. kwalifikowanych rodzajów tego przestępstwa. Nowelizacja jest spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

W kwietniu ub.r. na mocy wyroku TK z Kodeksu karnego zniknął par. 2 art. 148 dotyczący kwalifikowanego typu zabójstwa, za które przewidywano karę 25 lat lub dożywotniego więzienia.

Powodem takiego wyroku TK było niedochowanie przez Sejm zgodnej z konstytucją drogi legislacyjnej przy wprowadzaniu w 2005 r. zmiany tego przepisu. Kodeks karny z 1997 r. przewidywał za "kwalifikowane zabójstwo" albo karę więzienia nie krótszą niż 12 lat, albo 25 lat, albo dożywocie.

Propozycję nowelizacji K.k. zgłosiły po orzeczeniu Trybunału zarówno Senat, jak i resort sprawiedliwości. Senat w swym projekcie zaproponował powrót do pierwotnego zapisu z 1997 r. Ministerstwo zaś zgłosiło pomysł dopisana m.in. innego typu najokrutniejszego mordu, czyli zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi bądź porządku publicznego.

Trzy ze zgłoszonych w środę poprawek zmierzają do rozszerzenia przyjętych przez Sejm zapisów. Podobny jest kierunek dwóch poprawek zgłoszonych przez senackie komisje ustawodawczą oraz praw człowieka, praworządności i petycji.