Jeśli stan zdrowia nie pozwala na głosowanie w wyborach samorządowych osobiście, można udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania

1 Kiedy można udzielić pełnomocnictwa do głosowania

Uprawnieni do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika są wyborcy mający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także mający równoznaczne orzeczenie organu rentowego. Ponadto z pełnomocnika może skorzystać również osoba, która w dniu głosowania kończy 75 lat. Trzeba pamiętać, że w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich wyłączona została możliwość posłużenia się pełnomocnikiem.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Sprawdź, kto nie może zostać twoim pełnomocnikiem

- Wypełnij formularz i złóż go w odpowiednim terminie

- Uzgodnij datę sporządzenia pełnomocnictwa

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak udzielić pełnomocnictwa do głosowania.