Ponadto planuje się, że w ramach centralnej informacji powstanie rejestr pełnomocnictw. Jeżeli udzielenie pełnomocnictwa zostanie w nim uwidocznione, nie trzeba będzie mieć osobnego pełnomocnictwa w formie papierowej. Dodatkowo resort chce, aby na stronach Głównego Urzędu Statystycznego były publikowane numery REGON wszystkich przedsiębiorców. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać na zaświadczenie z GUS o numerze REGON.

Przedsiębiorca nie będzie już musiał zawieszać firmy na pełne miesiące. Oznacza to, że przerwa w prowadzeniu działalności będzie mogła wynosić np. 35 dni. To jedna z najważniejszych zmian, jakie znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projekt zakłada, że minimalny okres zawieszenia wyniesie 30 dni, a nie tak jest to obecnie – jeden miesiąc. Tak więc jeżeli nowela wejdzie w życie, przedsiębiorca uzyska prawo do zawieszania działalności gospodarczej na okres liczony zarówno w miesiącach, jak i w miesiącach i dniach.

Planowane jest zobowiązanie punktu kontaktowego, który na swojej stronie internetowej prowadzi resort gospodarki, do udzielania odpowiedzi na wnioski w terminie 7 dni roboczych, a w sprawach wymagających konsultacji z innymi organami w ciągu 14 dni.