Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów udzielili w ubiegłym roku prawie 350 tys. bezpłatnych porad. Jest to o kilkanaście tysięcy więcej niż rok wcześniej. Takie dane wynikają z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Został on sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez 369 rzeczników.

Najwięcej porad udzielono konsumentom z zakresu sprzedaży. Nieprawidłowości dotyczyły zwłaszcza nabywania obuwia – ponad 38 tys. spraw, sprzętu RTV i AGD – ponad 28 tys., wyposażenia wnętrz – ponad 23 tys. oraz telefonów komórkowych – ponad 16 tys.

Prawie 27 tys. porad dotyczyło usług telekomunikacyjnych. Konsumenci skarżyli się na długotrwałą procedurę przenoszenia numerów przez operatorów, jak również słabą jakość mobilnych usług internetowych. Zastrzeżenia konsumentów dotyczyły również usług remontowo-budowlanych oraz bankowych, z tych zakresów udzielono po kilkanaście tysięcy porad. Większość problemów budowlanych związanych jest z nieprawidłowym wykonaniem, niedotrzymywaniem terminów oraz uchylaniem się od usuwania wad i usterek. Porady dotyczące usług bankowych dotyczyły wprowadzania w błąd co do wysokości oprocentowania i opłat za prowadzenie rachunków, obsługę kredytów czy bezprawnego wpisywania do bazy nierzetelnych dłużników bankowych.

Ponad 18 tys. porad dotyczyło ponadto umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym za pośrednictwem internetu.