PRAWA KONSUMENTÓW - Pani Krystyna kupiła za pośrednictwem internetu telewizor plazmowy. Umowa zawarta w ten sposób należy do kategorii umów zawieranych na odległość, w związku z czym istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy w ciągu 10 dni.
Umowy na odległość to umowy zawierane bez jednoczesnej obecności obu stron, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyli za pośrednictwem m.in. internetu, faksu albo telefonu.
Taki sposób zawarcia umowy powoduje, że trudno jest sprawdzić produkt czy też ocenić uczciwość sprzedawcy. Poza tym może się okazać, że np. zamówiona spódnica ma inny kolor niż ta, którą konsument widział w katalogu firmy. Dlatego zgodnie z prawem unijnym konsument kupujący na odległość w jednym z krajów Unii Europejskiej ma minimum 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i zapłaty odstępnego. W przypadku sprzedaży towarów termin ten liczy się od dnia dostarczenia produktu, natomiast w przypadku sprzedaży usług od daty zawarcia umowy.