Uporczywe wysyłanie SMS-ów lub wiadomości e-mailowych do jednej osoby, a także nagminne rozsiewanie o niej plotek będzie przestępstwem. Ci, którzy je popełnią, trafią do więzienia nawet na trzy lata.
Skuteczna ochrona prawna osób prześladowanych na tle emocjonalnym, czyli tzw. stalking, to jeden z najważniejszych celów nowelizacji kodeksu karnego. Nowe przepisy przyjął komitet Rady Ministrów. Teraz projekt trafi pod obrady rządu.
Zgodnie z proponowanymi zmianami osoba, która dopuszcza się przemocy emocjonalnej, trafi do więzienia maksymalnie na trzy lata. Jeśli z powodu nękania poszkodowany będzie próbował popełnić samobójstwo, stalker zostanie skazany na karę do 10 lat pozbawienia wolności.
Ponadto sąd w stosunku do sprawców, którzy stosują przemoc emocjonalną, będzie mógł orzec środki karne. Wśród nich znajdą się zakaz przebywania w określonych miejscach bądź środowiskach oraz zakaz zbliżania się do konkretnych osób.
Chociaż ofiarami uporczywego nękania najczęściej bywają ludzie znani, ustawa nie dotyczy wyłącznie sławnych osób. Ściganie takiego przestępstwa będzie się odbywać na wniosek złożony przez każdego pokrzywdzonego.
Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, podał, że na zlecenie resortu sprawiedliwości przeprowadzono badania na temat występowania tego zjawiska w Polsce. Jak pokazały badania, spośród 10 tys. przepytanych Polaków co 10. stwierdził, że padł ofiarą stalkingu.
W opinii twórców nowych rozwiązań znajdujący się w kodeksie wykroczeń zapis o karaniu osób, które złośliwie niepokoją innych, dziś już nie wystarcza. Stalkerzy bowiem nie zawsze pragną dokuczyć swojej ofiarze. Paradoksalnie, motywem ich zachowania bardzo często jest chęć adorowania nękanej osoby. Ponadto w przeciwieństwie do tzw. złośliwego niepokojenia, które często ma jednorazowy charakter, stalking wyróżnia powtarzalność działań. Zwykle prześladowanie na tle emocjonalnym wywołuje również poczucie lęku i zagrożenia u poszkodowanego.
Zachowanie stalkerów może polegać na uporczywym nawiązywaniu kontaktu z pokrzywdzonym za pomocą telefonu, internetu bądź tradycyjnych listów. Tego typu przestępstwem jest również nagminne przebywanie w okolicy domu lub pracy pokrzywdzonego, śledzenie, rozsiewanie plotek o nim lub fizyczna napaść na nękaną osobę. Stalking polega także na szantażowaniu, niszczeniu rzeczy będących własnością ofiary bądź uporczywym wykonywaniu zdjęć poszkodowanemu bez jego zgody.
3 mln Polaków może być uporczywie nękanych niechcianymi SMS-ami