Więcej pieniędzy trafi do kasy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego wypłacane są świadczenia osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców.
Od dziś obowiązkowa składka, jaką zakłady ubezpieczeń muszą wpłacać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), będzie wynosić 1 proc. kwoty, jaką te zakłady pobrały w danym roku z ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Dotychczas składka wynosiła 0,7 proc. tej kwoty. Pieniądze, które trafiają do UFG, przeznaczane są na wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców.
W ciągu ostatnich trzech lat kwoty wypłacanych przez UFG odszkodowań i świadczeń znacznie przewyższyły przychody ze składek. Przyczyniła się do tego m.in. nowelizacja kodeksu cywilnego, która przyznała sądom prawo uznaniowego ustalania zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego w zdarzeniu drogowym. Nowela wydłużyła także okres przedawnienia roszczeń za szkody na osobie spowodowane zbrodnią lub występkiem.
Podwyższenie procentu składek zaproponowało zgromadzenie członków funduszu, skupiające przedstawicieli zakładów ubezpieczeń zobowiązanych do ich płacenia. Brak podwyżki oznaczałby bowiem, że na koniec 2010 roku fundusz dysponowałby środkami poniżej rezerwy bezpieczeństwa systemowego, która zapewnia terminowe regulowanie zobowiązań przez fundusz. Dzięki noweli składki wystarczą na realizację wypłat odszkodowań i świadczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz.U. nr 173, poz. 1171).