W zeszłym roku unijne służby celne interweniowały na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 43,5 tys. spraw. Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem mającym udoskonalić obowiązujące przepisy celne oraz uprościć procedury. Wzrasta liczba towarów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej.
Komisja Europejska opublikowała kolejne roczne sprawozdanie z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej, które opublikowała Komisja Europejska. Wynika z niego, że w 2009 roku interwencje celników dotyczyły kilku milionów produktów, co do których istniało podejrzenie fałszerstwa lub piractwa.

Działanie organów celnych