Bank zadecyduje, kto będzie mógł zakupić telewizor na raty

Zakupy na raty w ramach kredytu konsumenckiego będą się wiązały z obowiązkiem dokonania oceny ryzyka przez instytucje finansowe. Może to znacznie ograniczyć liczbę zaciąganych zobowiązań.

Nowe rygory przewiduje rządowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim, który implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE. Zgodnie z nim instytucja finansowa przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki będzie zobowiązana do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta. Ma to się przyczynić do ograniczania zaciągania zobowiązań finansowych przez konsumentów, którzy mogą mieć problem z ich późniejsząspłatą.

– Wskutek zmian część potencjalnych kredytobiorców zostanie pozbawiona możliwości dostępu do kredytu konsumenckiego. Takie osoby, będące często zmuszone sytuacją życiową do pozyskania środków, będą zawierać umowy z osobami działającymi w szarej strefie – komentuje dr Piotr Michał Kosmęda z LEXdirekt Widziewicz Szepietowski Kancelaria Radców Prawnych.

Oprócz narzędzi mających zmniejszyć liczbę niespłacanych kredytów projekt nakłada także nowe obowiązki informacyjne na kredytodawców i pośredników kredytowych. Każdy z nich w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego będzie musiał podawać w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny stopę oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu. W materiałach promocyjnych trzeba będzie także zawrzeć informacje o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, czasie obowiązywania umowy, całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta oraz wysokości rat. Przekaz reklamowy powinien być dodatkowo zbudowany na przykładzie.

Spełnienie wszystkich tych warunków na pewno wpłynie na długość reklamy i jej koszt. Zdaniem ekspertów może to doprowadzić do tego, że kredytodawcy zdecydują się na tzw. reklamę wizerunkową, a więc nie odnoszącą się do konkretnego produktu, a jedynie promującą samą instytucję. Doprowadzi to do zwiększenia kosztów kredytodawcy, a co za tym idzie – zwiększenia kosztów kredytu.