Od połowy 2011 roku będziemy mogli się posługiwać elektronicznym dowodem osobistym. Będzie można wyrobić go bezpłatnie w każdym urzędzie gminy.
Elektroniczne dowody osobiste mają umożliwić każdemu obywatelowi załatwianie spraw urzędowych przez internet. Dokument będzie zawierał elektroniczny nośnik danych – tzw. czip. Nie będzie więc już potrzebny kosztowny podpis elektroniczny, żeby załatwić sprawy urzędowe. Wniosek o wydanie dowodu osobistego z mikroprocesorem będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju, a także drogą elektroniczną.

Odrębna ustawa