Dzisiaj mija termin składania dokumentów na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Na zdających czeka 17 wolnych miejsc. Jest to roczne szkolenie prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kandydaci muszą legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim, znać biegle dwa języki obce oraz posiadać obywatelstwo polskie.

W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony na specjalizację prawniczą, politologiczną oraz w zakresie organizacji. Dla aplikantów przewidziano ogółem 17 miejsc.

Egzamin konkursowy rozpocznie się 3 listopada i sprawdzi znajomość zdających z zakresu historii Polski i powszechnej; polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej oraz prawa międzynarodowego i konstytucyjnego.

Osoby wyłonione w drodze konkursu rozpoczną zajęcia 4 stycznia 2011 roku i będą zatrudniane w resorcie zagranicznym na okres jednego roku, ponieważ tyle trwa aplikacja. Ich wynagrodzenie wynosić będzie 3000 zł brutto.

Szkolenie służy teoretycznemu oraz praktycznemu przygotowaniu adeptów dyplomacji do pracy w służbie zagranicznej.

Podczas aplikacji kursanci odbędą również staże na placówkach zagranicznych. Aplikacja kończy się złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Jego pozytywne przejście umożliwia uzyskanie statusu członka korpusu dyplomatyczno-konsularnego i nadanie najniższego stopnia attache.

Po co najmniej dwóch latach pracy w MSZ można ubiegać się o wyjazd do pracy w polskiej placówce zagranicznej. Standardowo przebywa się tam cztery lata, a sama kariera w dyplomacji polega na naprzemiennej pracy w ministerstwie w Warszawie oraz na palcówce zagranicznej.