Cukrzycy prawo jazdy dostaną dopiero po opinii diabetologa. Będą musieli jednak stale kontrolować stan zdrowia.
Osoba, u której w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpił napad padaczkowy, nie dostanie prawa jazdy – wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt został skierowany do konsultacji.
Zgodnie z tymi propozycjami ponowne ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami albo przedłużenie okresu jego ważności uprawnień będzie możliwe po przedstawieniu opinii neurologicznej, potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Takie osoby będą jednak podlegać badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch lat. Przez kolejne trzy lata badania kontrolne będą przeprowadzane co roku. Po tym okresie częstotliwość badań kontrolnych ustali lekarz.
Osoby z cukrzycą, które ubiegają się o prawo jazdy, będą musiały przedstawić opinię specjalisty diabetologa. Będą też musiały przeprowadzać badania kontrolne odpowiednie do swojego przypadku i regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi. Zgodnie z propozycjami, aby uzyskać uprawnienia, cukrzycy będą musieli udokumentować kontrolę nad przebiegiem choroby.
W rozporządzeniu ma się też znaleźć przepis, który nakłada dodatkowe obowiązki na lekarzy. Jeżeli stwierdzą oni przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej cukrzycy, powinni o tym powiadomić starostę lub prezydenta miasta (wydającego prawo jazdy) w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Taki sam obowiązek będzie w przypadku stwierdzenia napadu o symptomach padaczkowych.
Nowela rozporządzenia określa także wysokość opłat za badanie lekarskie. Dla osób ubiegających się o najpopularniejsze uprawnienia (np. kat. A i B) będzie wynosiło 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku kierowców starających się o kat. C i D opłata wyniesie 25 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Ważne!
Osoby, które ubiegają się o prawo jazdy na samochody ciężarowe czy autobusy, nie zostaną uznane za zdolne do kierowania takimi pojazdami, jeżeli rozpoznano u nich padaczkę