Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, NFZ czy ZUS już w najbliższym roku podpiszą oświadczenie podsumowujące stan kontroli w podległych im jednostkach. W razie poświadczenia nieprawdy poniosą osobistą odpowiedzialność.
Jeszcze w tym roku kierownicy administracji sektora publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego będą musieli wprowadzić zmiany w systemie kontroli podległych im jednostek. Obowiązująca od początku roku nowa ustawa o finansach publicznych nakłada na kierowników jednostek sektora publicznego bezpośrednią odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, obejmującą m.in. badanie, czy podejmowane działania są zgodne z prawem i oszczędne, a sprawozdania wiarygodne i terminowe.
Pierwsze oświadczenia, które podsumują stan kontroli w 2010 roku, będą składane wiosną 2011 roku. Eksperci ostrzegają, że na przeszkolenie urzędników pod kątem stosowania nowych regulacji pozostało niewiele czasu.