Jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami prowadzone jest w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik musi rejestrować transakcję.
Standardowa umowa pośrednictwa nie wymaga rejestracji transakcji finansowych, który to obowiązek przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
W razie dokonywania zarówno we własnym imieniu, jak i na cudzy rachunek przeniesienia własności lub np. posiadania wartości majątkowych transakcja pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga zarejestrowania.
W takiej sytuacji pośrednicy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej często mają wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Dlatego też obowiązki rejestrowania transakcji finansowych wspólnicy spółki cywilnej powinni realizować oddzielnie.
– Każdy z nich, niezależnie od innych wspólników, musi odrębnie realizować swoje ustawowe obowiązki, np. posiadać wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – mówi Marek Maliński, prawnik w kancelarii prawnej Skarbiec. Biz.
Oznacza to, że każdy z osobna zobowiązany jest też do indywidualnego przejścia szkolenia czy prowadzenia rejestru transakcji i przekazywania generalnemu inspektorowi informacji finansowej informacji o transakcjach zarejestrowanych.