Jeżeli wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego, to sąd z urzędu może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany nie jest jednak bezbronny. Może on bowiem wnieść swój sprzeciw.
W sytuacjach, w których wierzyciel-powód dochodzi roszczeń pieniężnych, np. wynikających z niezapłaconej faktury VAT, sąd może zakończyć szybko sprawę poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W postępowaniu upominawczym sąd działa z urzędu, co oznacza, że wierzyciel nie ma wpływu na tryb załatwienia jego sprawy.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz:
Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
Dowiesz się również więcej na temat:

Nakazu zapłaty

Obrony pozwanego

Postępowania nakazowego

Wniesienia zarzutów

Wykonania orzeczenia

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podważyć nakaz zapłaty.