Wypisując się z Naszej-Klasy, trzeba się liczyć z bezpowrotnym usunięciem profilu. Nie oznacza to jednak, że ślad po nas znika. Portal może w dalszym ciągu przechowywać dotyczące nas dane osobowe.

– To absurdalne, że nie mogę usunąć konta razem z danymi. Niby dlaczego NK może posiadać je po tym, jak już nie chcę być jej użytkownikiem – zastanawia się jeden z użytkowników forum „DGP”.

Na wszelki wypadek

NK zastrzegła w regulaminie, że nawet po usunięciu konta, może przetwarzać dane osobowe użytkowników portalu.

– Po usunięciu konta w systemie pozostają wszystkie dane osobowe z kontem związane (użytkownik ma do nich wgląd w trybie do odczytu) oraz, jeśli użytkownik taką decyzję podjął w czasie usuwania konta, zdjęcia umieszczone przez niego w galeriach szkolnych i klasowych – podkreśla Joanna Gajewska, dyrektor ds. komunikacji w Nasza-Klasa Sp. z o.o.

Serwis zapewnia, że robi to tylko w zakresie dozwolonym przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z regulaminem dane mogą być przetwarzane w celu należytego rozliczenia usług w ramach portalu albo prawidłowego zakończenia wykonywania usług na rzecz użytkownika. Mogą być one przechowywane również po to, by objąć użytkowników szczególną ochroną.

– Przetwarzanie danych osobowych byłych użytkowników portalu w celu objęcia go bliżej niesprecyzowaną „szczególną ochroną” nie jest moim zdaniem zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – mówi Iwona Pasierbiak, radca prawny z kancelarii Kruk, Pasierbiak, Wasilewski Wspólnicy.

Jak tłumaczy NK, objęcie użytkowników szczególną ochroną może następować w przypadkach różnych oszustw, nadużyć, przypadków złamania regulaminów lub przepisów, które mogą być udziałem osób kasujących konta lub wnioskujących o usunięcie danych.

– Czasowe przechowywanie określonych danych w szczególnych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa wydaje się dopuszczalne – podkreśla Magdalena Bartosik z kancelarii Allen & Overy.

Toporne procedury

Osoba, która chce na zawsze wymazać swoje dane z serwerów NK, musi dochodzić tego w specjalnej procedurze. Warunkiem usunięcia danych osobowych jest wcześniejsze usunięcie konta. Usunięcie danych może nastąpić zaś po wystosowaniu odpowiedniego żądania do NK poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe zostają usunięte z bazy w przeciągu 30 dni od otrzymania potwierdzenia.

– Wprowadzenie danych osobowych do nk.pl jest proste. Nie widzę więc żadnych podstaw do tego, by usuwanie tych danych – w momencie zamknięcia konta – nie było równie łatwe – podkreśla Rafał Kania, radca prawny w Sendero Tax & Legal.

Jego zdaniem powinno się to odbywać bez konieczności podejmowania wielu uciążliwych operacji.

Rozbieżne cele

W opinii części prawników przechowywanie danych klasowicza z nk.pl po opuszczeniu przez niego społeczności portalu stanowi naruszenie celu przetwarzania tych danych.

Zdaniem mecenasa Kani koresponduje z tym art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Określa on, że w przypadku wykazania przez osobę, że jej dane osobowe są zbędne do realizacji celu ich zebrania, administrator danych musi bez zbędnej zwłoki usunąć je ze zbioru.

– Zwrot „wykazanie przez osobę” potraktowałbym szeroko. Byłaby nim także czynność usunięcia konta z nk.pl. „Wykazać” ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwszym jest udowodnić, drugim – ujawnić. Czynność usunięcia konta jest więc ujawnieniem, że dane są zbędne do realizacji celu ich zebrania – dodaje mecenas.

Podobnego zdania jest Łukasz J. Czernicki, rzecznik patentowy w BSJP Taylor Wessing.

– Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych, którymi administruje NK, jest profil założony na tym serwisie – podkreśla. Gdy zatem profil zostaje przez użytkownika zlikwidowany, przestaje istnieć cel, dla którego dane były zebrane.