Zarządca portu lotniczego jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy osobom o ograniczonej sprawności poruszania się w dotarciu na pokład samolotu. Pomoc taka jest bezpłatna i obejmuje np. dokonania odprawy biletowo-bagażowej oraz przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa samej podróży osób, które mają trudności z poruszaniem się, ustalają linie lotnicze, które wraz z lotniskami i biurami podróży udostępniają jasne i dokładne informacje w tym zakresie. W większości przypadków zasady bezpieczeństwa zakładają, że osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapiąć pasów, opuścić swoich miejsc i dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego, powinny podróżować w towarzystwie osoby zdolnej do udzielenia im niezbędnej pomocy. Z podobnych udogodnień korzystać mogą także pasażerowie mający trudności z oddychaniem, spożywaniem pokarmów, zażywaniem leków czy korzystaniem z toalet. Jeśli pomoc nie zostanie zapewniona, można złożyć skargę do portu lotniczego lub przewoźnika, a gdyby odpowiedź na zażalenie nie była satysfakcjonująca lub naruszone zostało prawo – można złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażera, działającej w imieniu prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zgłoszenia przy rezerwacji

Punktów pomocy i odprawy

Kontroli oraz poczekalni

Pomocy na pokładzie samolotu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Uprawnienia niepełnosprawnych w czasie podróży lotniczej.