Średnie zadłużenie biura podróży wpisanego do Krajowego Rejestru Długów wynosi 22,9 tys. zł.
W Krajowym Rejestrze Długów figurują dane o zaległościach aż 119 biur podróży. W Rejestrze Dłużników ERIF jest 37 organizatorów turystyki. Łączna kwota niezapłaconych przez nie należności to prawie pół miliona złotych (449 tys. zł). Najbardziej zadłużony touroperator jest winien wierzycielom przeszło 101 tys. zł.

Możliwe bankructwa

– Średnie zadłużenie biura podróży dopisanego do Rejestru Dłużników ERIF to ponad 12 tys. zł – mówi Urszula Okarma, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG SA.
Z kolei najwyższe zadłużenie biura wpisanego do Krajowego Rejestru Długów wynosi prawie 126,3 tys. zł, natomiast średnie – niemal 22,9 tys. zł.
– To może się wydawać niewiele, jednak warto pamiętać, że słynny Kopernik, który upadł rok temu, miał w naszym rejestrze zadłużenie na poziomie 48 tys. zł, czyli co najwyżej kilkunastu dwutygodniowych wczasów za granicą – komentuje Michał Kostrowicki z Krajowego Rejestru Długów.

Źródło zadłużenia

Zadłużenie powstawało w różny sposób.
– Konsumenci mogli np. zapłacić za wycieczkę, której program nie został zrealizowany, a biuro podróży nie zwróciło nadpłaconych pieniędzy. Inna opcja to tarapaty finansowe touroperatora, który nie płaci swoim podwykonawcom. W tym przypadku ostateczne koszty i tak poniesie konsument. Przed wyborem wycieczki warto więc sprawdzić wiarygodność takiego biura podróży – dodaje Urszula Okarma.

Sprawdzenie biura

Organizatora turystyki można teoretycznie sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. O wadliwości resortowego rejestru świadczy jednak to, że biuro Kopernik figurowało w rejestrze jeszcze długo po bankructwie. Inny sposób weryfikacji to sprawdzenie, czy organizator wycieczki posiada certyfikat Polskiej Izby Turystyki. Jednak przynależność do izby także nie daje gwarancji, że biuro podróży ma płynność finansową. Rozwiązaniem może być zajrzenie do rejestru dłużników. Za taką weryfikację trzeba jednak zapłacić. Aby bezpłatnie sprawdzić wypłacalność biura, można się zwrócić do organizatora wycieczki o przedstawienie certyfikatu rzetelności. Wystawiany jest on przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.