Kolekcjonerzy broni oraz grupy inscenizujące widowiska historyczne nie będą musieli uzyskiwać koncesji na handel armatami, czołgami oraz innymi historycznymi pojazdami wojskowymi, które nie nadają się do użytku.
Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o broni i amunicji oraz zmianie innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z nowym projektem, obrót bronią palną pozbawioną trwale i nieodwracalnie cech użytkowych nie musiałby wymagać uzyskania koncesji.