Menedżerowie w sądach

Resort sprawiedliwości chce także wprowadzić do sądów instytucję menedżerów, którzy zajmą się m.in. kwestią zatrudniania kadry pomocniczej dla sędziów.

– Nie ma skuteczniejszego sposobu niż sposób menedżerski – podkreślał minister.

Jego zdaniem przyczyni się on do lepszego funkcjonowania sądów.

– Prezes sądu będzie wreszcie czuwał nad tym, nad czym powinien, czyli nad działalnością orzeczniczą sądów i sędziów, a menedżer nad zapewnieniem dobrych warunków pracy sędziom. Odciążenie prezesa umożliwi efektywniejsze działanie i skupienie się na orzecznictwie – twierdzi Krzysztof Kwiatkowski.

Co innego twierdzą jednak sędziowie.

– Prezes sądu nie będzie mógł swobodnie rozporządzać personelem. To oznacza, że nie będzie w stanie szybko reagować na ciągle zmieniające się obłożenie pracą poszczególnych wydziałów i błyskawicznie kierować pracowników do tych, które mają najwięcej zadań – uważa Waldemar Żurek.

Ponadto sędziowie podkreślają, że sądy nie są instytucjami zarobkowymi.

– Nie można ich traktować jak fabryki śrubek, w której można ciąć koszty, aby zwiększyć zyski – podkreśla sędzia Żurek.

A zdaniem środowiska sędziowskiego właśnie taki jest cel wprowadzenia do sądów instytucji menedżera.

1,6 mln zaległych spraw jest w polskich sądach

OPINIA

prof. Marek Chmaj

radca prawny z Kancelarii Chmaj i Wspólnicy

Wprowadzenie rejestracji spółek z o.o. w 24 godziny drogą elektroniczną z pominięciem formy aktu notarialnego może się początkowo obrócić przeciwko niektórym przedsiębiorcom. Jeżeli bowiem nie będzie aktu notarialnego, to przedsiębiorcy mogą popełniać różnego rodzaju błędy, które do tej pory weryfikował notariusz. Bezbłędne wypełnienie takiego formularza będzie za to niezwykle trudne.

Procedury związane z rejestracją spółki z o.o obecnie rzeczywiście są za długie, ale to nie wynika z formy aktu notarialnego, lecz z długich terminów oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tutaj samo przyspieszenie złożenia wniosku niewiele pomoże. Ważne jest, żeby większe „moce przerobowe” miał Krajowy Rejestr Sądowy. Poprawianie błędów, zwrot wniosków do uzupełnienia – to są najczęstsze przyczyny przedłużenia procesu rejestracji spółki.