To, czy towar zostanie uznany za podróbkę, zależy od właściciela znaku towarowego.
Funkcjonariusz celny jest zobowiązany do zatrzymywania towarów, jeżeli podejrzewa, że naruszają one prawa własności intelektualnej. Zatrzymanie trwa do 20 dni roboczych i ma umożliwić podjęcie kroków prawnych przez właściciela praw. Po zatrzymaniu towarów zawiadamia się właściciela prawa (przykładowo znaku firmowego), który powinien dokonać oceny autentyczności. Jeżeli okaże się, że towar jest podróbką, właściciel praw powinien wszcząć postępowanie zmierzające do ustalenia, czy jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone.
By uniknąć długotrwałego procesu i kosztów z nim związanych, można zastosować procedurę uproszczoną. Należy wtedy uzyskać zgodę importera na zniszczenie towarów oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie. Likwidacja podróbek odbywa się na koszt właściciela praw i pod nadzorem celników.
OPINIA
Rafał Mikulski
adwokat w MDDP
Uregulowanie w rozporządzeniu Rady nr 1383/2003 skutecznie zwiększyło ochronę praw własności intelektualnej w Unii. Szczególnie ważne jest uprawnienie organów celnych do pozostawienia towarów przeznaczonych do zniszczenia pod kontrolą celną, bez konieczności ustalania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone na mocy prawa krajowego.