Towary kupione w e-sklepie objęte są dwuletnią odpowiedzialnością sprzedającego za niezgodność towaru z umową. Nie chodzi tutaj nawet o zwykłe wady fizyczne, ale o sytuacje, kiedy zakupiony sprzęt nie ma funkcji lub właściwości, co do których zapewniał nas sklep.

Reklamację w tym zakresie możemy zgłosić w ciągu dwóch lat od dnia zakupu, jednak nie później niż dwa miesiące od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o okoliczności. W piśmie możemy żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub w ogóle odstąpienia od umowy.

Podstawą reklamacji może być również gwarancja na towar. Sprzedawca nie ma obowiązku nam jej udzielać, jednak do bezpłatnego usuwania wad lub wymiany towaru na nowy jest zobowiązany jego wytwórca. Tak więc przy zakupie towarów za granicą trzeba uważać, czy sklep zapewnia dostępność usług gwarancyjnych w Polsce.

Towar kupiony w sklepie internetowym można zwrócić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu dziesięciu dni od otrzymania przesyłki. Sklep internetowy musi nas o takim prawie poinformować. W przeciwnym razie możemy odesłać towar nawet do trzech miesięcy od dnia wykonania umowy.

Jeżeli chcemy zrezygnować z zakupionego towaru, musimy najpierw wysłać do siedziby e-sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy przygotować je na piśmie i przesłać listem poleconym na adres firmy (najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi lub daty otrzymania zamówionego towaru). Przed wysłaniem warto zrobić ksero oświadczenia oraz zachować potwierdzenie nadania listu.

W razie odstąpienia od umowy transakcja jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie trzeba odesłać otrzymany towar.

Jeżeli dokonaliśmy jakichkolwiek przedpłat, należą się nam od nich odsetki ustawowe (liczone od dnia ich wpłaty). Koszty odesłania towaru ponosi internauta.

Inaczej jest w przypadku reklamacji, gdy zakupiony towar zawiera wady i chcemy, by zostały one usunięte. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sklep musi oddać nam koszty przesyłki. Z prawa do rezygnacji w ciągu dziesięciu dni nie możemy jednak skorzystać, gdy zakupione rzeczy były robione według indywidualnego zamówienia czy w przypadku produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu.

10 dni – w takim czasie od dostarczenia paczki internauta może zrezygnować z zakupu i odesłać towar, nie podając przyczyny