W pełnej wersji artykułu przeczytasz również o innych proponowanych zmianach, np. oskarżony będzie mógł dobrowolnie poddać się karze w każdym przypadku, a nie tylko wówczas, gdy został oskarżony o przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.