Rzecznik praw dziecka (RPD) uzyska więcej uprawnień procesowych. Będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnosić skargi kasacyjne. To zmiany proponowane w senackim projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, którym wczoraj zajmowały się sejmowe komisji: edukacji, nauki i młodzieży oraz polityki społecznej i rodziny. Jednomyślnie przyjęły sprawozdanie nadzwyczajnej komisji i przekazały projekt posłom do drugiego czytania.