Właściciel pensjonatu odpowiada za skradzione lub zniszczone rzeczy pozostawione przez gości w pomieszczeniu hotelowym.
Dla hoteli przewidzianych jest pięć kategorii, które oznacza się gwiazdkami. Im więcej gwiazdek, tym większy standard i lepsze wyposażenie hotelu. O tym, do jakiej kategorii zostanie zaliczony obiekt, decyduje marszałek województwa właściwy ze względu na położenie obiektu hotelarskiego.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się od czego zależy ilość gwiazdek przyznanych danemu hotelowi, pensjonatowi czy ośrodkowi.

Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP