Dla hoteli przewidzianych jest pięć kategorii, które oznacza się gwiazdkami. Im więcej gwiazdek, tym większy standard i lepsze wyposażenie hotelu. O tym, do jakiej kategorii zostanie zaliczony obiekt, decyduje marszałek województwa właściwy ze względu na położenie obiektu hotelarskiego.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się od czego zależy ilość gwiazdek przyznanych danemu hotelowi, pensjonatowi czy ośrodkowi.