Strona działa od 30 czerwca; powodem jej powstania były liczne zgłoszenia od osób z całej Polski ws. tego rodzaju przypadków łamania prawa.

"Do 19 lipca wpłynęło 79 zgłoszeń, które zostaną zbiorczo przekazane jednostkom policji i straży miejskiej. W ubiegłym roku ta tzw. czarna lista liczyła 1951 adresów" - powiedział PAP koordynator programu STOP18! Michał Pełczyński.

Zgłoszenia są traktowane w kategorii podejrzenia o łamanie prawa i stanowią podstawę do podjęcia działań profilaktyczno-kontrolnych. "Jeśli funkcjonariusze znajdą dowody, wystawią mandat na 500 zł lub 100 zł - w przypadku sprzedaży papierosów na sztuki" - wyjaśnił Pełczyński.

Funkcjonariusze mogą skierować sprawę do sądu grodzkiego, jednak - jak wynika statystyk podanych przez koordynatorów akcji - 65 proc. z tych sądów w latach 2008 i 2009 nie prowadziło żadnej tego typu sprawy. Za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim ustawodawca przewiduje karę do 5 tys. zł grzywny, jednak w praktyce większość sądów zasądza karę do 200 zł.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie akcji Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! w 2009 r. wynika, że rok wcześniej większość (64 proc.) sprzedawców sprzedałoby papierosy wyglądającemu na nieletniego klientowi (w 2007 r. - 73 proc.). 94 proc. (2007 - 62 proc.) sprzedawców wiedziało, że mają prawo kontrolowania dokumentów, ale jedynie 36 proc. z niego skorzystało.

Koordynatorzy programu prowadzą także szkolenia dla sprzedawców, gdzie uczą zasad handlu, technik odmowy sprzedaży oraz radzenia sobie z agresją klienta. "Wiemy, że sprzedawcy obawiają się agresywnych zachowań klientów, jednak przeprowadzone przez nas badania pokazują, że obawy te są bezpodstawne" - powiedział Pełczyński.

W ramach programu wydano ok. 130 tys. naklejek - "STOP18! Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim", które informują również o prawie sprzedawcy do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość kupującego.

Jest to 13. edycja ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, której celem jest ograniczanie dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych i edukacja sprzedawców. Program wspiera 21 partnerów, m.in. Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Harcerstwa Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu.