Osoba, która zamierza zabrać swojego psa lub kota w zagraniczną podróż samolotem, promem lub pociągiem, musi go zaszczepić oraz koniecznie zabrać jego paszport.
Poza tym koniecznie trzeba się zapoznać z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy.
Na pokładzie samolotu zwierzęta muszą być przewożone w klatkach, których rozmiary pozwalają im swobodnie stać, obrócić się i położyć. Wymogi te nie dotyczą certyfikowanych psów przewodników, które mogą podróżować ze swoim panem w kabinie samolotu bez dodatkowych opłat. Niektóre linie w takim wypadku wymagają jednak uprzęży i kagańców.
Aby skorzystać z tych przywilejów, właściciel powinien mieć dokument potwierdzający, iż zwierzę otrzymało status psa przewodnika.
Zawsze przed podróżą ze zwierzęciem należy się upewnić, czy przewóz zwierząt na pokładach samolotów konkretnej linii jest dozwolony. Jeżeli przewoźnik dopuszcza przewóz zwierząt na pokładach swojej floty, należy w trakcie rezerwacji lub nie później niż 48 godzin przed wylotem poinformować go o zamiarze zabrania na pokład zwierzęcia.
W przypadku podróży z psem lub kotem różnymi środkami transportu, a więc także pociągiem i promem, należy się zapoznać z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy.
W państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują podobne zasady, wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (nr 998/2003).
Zgodnie z rozporządzeniem przewożone psy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipa. Podczas podróży zwierzęta muszą być również zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, który potwierdzi szczepienia.
Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie u zwierzęcia w wieku powyżej 3. miesiąca życia uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. Przy kolejnych szczepieniach przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki.