Kierowcy, którzy nie są pewni stanu technicznego swojego samochodu, powinni przed wyjazdem wakacyjnym udać się do stacji kontroli pojazdów.
Przed podróżą samochód powinien być sprawny, gdyż policja może sprawdzić, czy auto nadaje się do jazdy. Odpowiednia adnotacja jest wpisana do dowodu rejestracyjnego. Jednak przed wakacyjnymi wyjazdami warto upewnić się, że samochód jest wolny od usterek. Zgodnie z prawem policja w trakcie kontroli drogowej może nawet wsiąść i przejechać się autem, by upewnić się, czy jego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu na drodze. Jeżeli okaże się, że pojazd jest niesprawny lub narusza wymagania ochrony środowiska, to wówczas funkcjonariusz zatrzyma dowód rejestracyjny.
Kierowcy, którzy nie są pewni stanu technicznego swojego samochodu, mogą udać się do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdzi auto i wskaże ewentualne usterki. Jeżeli chcemy mieć pewność, że stacja działa legalnie, to możemy to sprawdzić w łatwy sposób. W każdej stacji powinna być umieszczona w widocznym miejscu kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
W samochodzie powinny być trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Trójkąt ostrzegawczy jest niezbędny, gdy dojdzie do awarii lub konieczności zmiany koła na drodze. Na autostradzie lub drodze ekspresowej ustawia się w odległości 100 m za pojazdem. Na drogach poza obszarem zabudowanym ustawia się go w odległości od 30 do 50 metrów za pojazdem. Kamizelka odblaskowa i apteczka nie muszą być w samochodzie, ale mogą być przydatne. W przypadku kamizelki sprawa wygląda tak, że nie jest ona niezbędnym wyposażeniem, ale bez niej nie można zmienić koła w samochodzie, jeżeli jesteśmy na drodze. Zgodnie z art. 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze ma obowiązek używać elementów odblaskowych. Musi być ona widoczna dla innych uczestników ruchu.
Kierowca, siadając za kierownicą, powinien mieć przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny z odnotowanymi ważnymi badaniami technicznymi pojazdu oraz polisę OC. Za nieokazanie policji jakiegokolwiek dokumentu kierowca jest karany 50-złotowym mandatem. Czyli jak nie ma przy sobie dwóch dokumentów, to mandat wynosi 100 zł. W sumie kary za brak dokumentów mogą maksymalnie wynieść 250 zł.