Po cenach rynkowych

Rozczarowanie mieszkańców TBS-ów może być tym większe, że wykup mieszkań będzie prowadzony po cenach rynkowych, a nie za złotówkę, jak było w przypadku wykupu mieszkań od spółdzielni. Lokatorzy liczyli, że także oni będą mogli się uwłaszczyć za taką kwotę. Dodatkowo ich zdaniem mieszkania te powinny być dużo tańsze, bowiem mają niższy standard.

– Z całą pewnością ceny wykupu nie mogą być wygórowane, bowiem mieszkania te są budowane w standardzie ekonomicznym – argumentuje mieszkanka warszawskiego TBS-u.

Resort infrastruktury chce jednak, aby mieszkania były sprzedawane po rynkowych cenach. Wyceny tej wartości miałby dokonywać niezależny rzeczoznawca.

– Mieszkania powinny być sprzedawane minimalnie za kwotę, która pokryje wysokość państwowego wsparcia przyznanego na budowę mieszkania, a więc np. spłatę zaciągniętego w BGK kredytu oraz inne koszty związane z podziałem działki i wydzieleniem samodzielnych lokali. Maksymalnie cena sprzedaży nie powinna natomiast przekroczyć wartości rynkowej mieszkania – wyjaśnia Krzysztof Oksiuta.

Nowe inwestycje

Rząd liczy na to, że na sprzedaży mieszkań skorzystają nie tylko ich lokatorzy, ale przede wszystkim gminy i deweloperzy. Otrzymają oni bowiem środki finansowe, które będą mogły być przeznaczone na tworzenie nowego zasobu mieszkaniowego.

– W wyniku zmiany ustawy można uzyskać około 1 mld zł na budowę kolejnych mieszkań – szacuje prezes Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego.

Możliwość sprzedaży mieszkań w TBS-ach może także przyczynić się do poprawy ich stanu technicznego. Wiele z bloków ma bowiem ponad 10 lat i jest już w opłakanym stanie. Dewastacja sięga często 20 proc. kosztów eksploatacyjnych. Obecnie ograniczenia czynszowe powodują, że środki zgromadzone na funduszach remontowych nie są wystarczające na pokrycie kosztów remontów.

84 620 mieszkań pod wynajem wybudowano w latach 1995 – 2009 przy wsparciu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny m.in. za mieszkalnictwo

OPINIA

Chcemy, aby ustawa umożliwiająca wykup mieszkań w TBS-ach na własność, weszła w życie najpóźniej do końca I kwartału 2011 roku. Trzeba dopuścić wykup mieszkań w TBS-ach, ale wyłącznie dla partycypantów. W każdym jednak przypadku to nie najemcy mieszkań będą decydowali o tym, czy wykupić mieszkanie na własność, ale właściciel TBS-u. Dopiero jeżeli właściciel zdecyduje się na taki krok, najemcy będą mogli z tego prawa skorzystać. Przy wykupie trzeba będzie jednak zwrócić wszystkie środki przekazane na TBS z budżetu państwa. Po rozliczeniu wszystkich dopłat i odsetek ceny sprzedawanych mieszkań w zasobach TBS będą zbliżone do rynkowych cen lokali. Będą one jedynie niższe o koszty budowy, które w ostatnich latach wzrosły. To niezależny rzeczoznawca powinien jednak określać wartość mieszkań.