Od 1 lipca nie ruszy elektroniczna rejestracja przebiegu rozpraw cywilnych. Znowelizowane przepisy procedury cywilnej pozostaną martwe tylko dlatego, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma jeszcze gotowych aktów wykonawczych. Chodzi o rozporządzenie określające kwestie techniczne oraz regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Od lipca protokoły elektroniczne mogłyby ruszyć choćby w najbardziej przygotowanym do tego pod względem technicznym Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jest tam prowadzony projekt pilotażowy w zakresie nagrywania rozpraw. Jednak nawet tam nie będzie zmian, dopóki resort nie wyda rozporządzeń. Oprócz zmian legislacyjnych w większości sądów konieczny jest zakup sprzętu i przeszkolenie pracowników. Brakuje też stanowisk do odsłuchiwania plików.

– Rzeczywiście ten projekt nie wystartuje od 1 lipca – przyznaje Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości. – Realizację projektu rozpoczniemy od jesieni. Do tego czasu rozporządzenia będą wydane, a wszystkie niezbędne decyzje podjęte – dodaje minister.

Rozporządzenie dotyczące kwestii technicznych ma określić wymagania wobec urządzeń do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, sposób sporządzania zapisów, ich udostępniania i przechowywania. Natomiast regulamin urzędowania sądów powszechnych będzie regulował m.in. zasady udostępniania protokołu elektronicznego na potrzeby postępowania przed innymi sądami, a także udostępniania nagrania dziennikarzom, prezydentowi czy rzecznikowi praw obywatelskich i rzecznikowi praw dziecka. Ureguluje też kwestię udostępnienia protokołu w toku instancji.

– Zakończyły się prace wewnątrzresortowe w sprawie rozporządzeń wykonawczych – wyjaśnia Grzegorz Wałejko, zastępca dyrektora departamentu sądów powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Nie chcemy najpierw wydawać aktów wykonawczych, po to aby w czasie projektowania systemu dojść do wniosku, że od strony technologicznej widzimy coś inaczej i konieczna jest zmiana aktów wykonawczych – dodaje Grzegorz Wałejko.

Podkreśla, że znowelizowany przepis k.p.c. został specjalnie tak sformułowany, aby możliwe było wprowadzenie etapami całego systemu.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca zasadą ma być protokołowanie spraw cywilnych w formie elektronicznej. Jednak protokół pisemny będzie spisany zgodnie z dotychczasową praktyką wtedy, gdy rejestracja dźwięku albo obrazu będzie niemożliwa z przyczyn technicznych.